Tutustuminen

Tutustumispuhelu

Tutustumispuhelu henkilökohtaisesta valmennuksesta kiinnostuneille videoyhteydellä Zoomissa.
Konsultaatio

Yksittäinen tapaaminen, jossa saat palautetta laulu-/puheäänestäsi sekä ohjausta toiveidesi mukaan 1–2 akuuttiin äänenkäytön / esiintymisen haasteeseen. Tapaaminen Oulussa tai videovälitteisesti.
Valmennustapaamiset

Lauluvalmennus valmennuspaketin varanneille

Tapaaminen Loistaen lavalla -valmennuksen asiakkaille. Tapaamisen kesto 55 min.

Puhevalmennus valmennuspaketin varanneille

Tapaaminen Vahvasti äänessä -valmennuksen asiakkaille. Tapaamisen kesto 55 min.
Muu tapaaminen

Valmentajan kanssa ennakkoon sovittu muu tapaaminen videoyhteydellä Zoomissa.